+90 (362) 432 0207

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçileri İçin Aydınlatma Metni

(İletişim Formu)

 

     SAMSUN ÇARŞI BÜYÜK MAĞAZACILIK VE KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kale mahallesi Sakarya caddesi Salihbey sokak No:10 İlkadım/SAMSUN adresinde mukim  0742011359900001 mersis numaralı SAMSUN ÇARŞI BÜYÜK MAĞAZACILIK VE KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

            Şirketimizin internet sitesini kullanmaktasınız. İnternet sitesi iletişim formunu kullanarak tarafımıza gönderdiğiniz aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımıza başvuru amacınızla sınırlı olarak size geri dönüş yapabilmek amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

1-) Kimlik Verileri (Ad-Soyad)    (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

2-İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-Mail Adresi )      (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

3-) Müşteri İşlemi (Müşteri Kartı Bilgisi)    (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

4-)Web Sitesi İletişim, Dilek ve Şikayet, Kariyer Formları Verileri (İletişim Formu Vasıtasıyla Gönderilen Bilgiler)    (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

 

 

 

 

            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

            

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz web sitesini kullanmanız sebebiyle yurt içinde web sitesi hizmetini sağlayan firmaya aktarılmaktadır.  Kişisel verileriniz yurt dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

 

 

            4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesini kullanımınız kapsamında Bilgi İşlem birimimiz tarafından toplanmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmaktadır.

            Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde  5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebebiyle işlenmektedir. 

 

            5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kale mahallesi Sakarya caddesi Salihbey sokak No:10 İlkadım/SAMSUN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu samsun.carsi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 
İletişim

Samsun Çarşı Mağazacılık & Kuyumculuk A.Ş.

Sakarya Caddesi Salihbey Sok. No:10 İlkadım / SAMSUN
Telefon : +90 (362) 432 0207 (Pbx)
Faks : +90 (362) 435 3305
E-posta : info@samsuncarsi.com.tr

İstanbul İrtibat Bürosu

19 Mayıs Mah. Halaskargazi cad. No:182/5 Şişli / İstanbul / İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 296 1574
Faks : +90 (212) 296 0958
E-posta : info@samsuncarsi.com.tr


Banka Bilgileri
Albaraka Türk
Hesap Adı Samsun Çarşı Büyük Mağ. ve Kuyum. A.Ş
IBAN TR87 0020 3000 1010 4340 0509 06
Not: Havale veya Eft ödemelerinizin açıklama kısmına, müşteri numarası veya Çarşı Hesap Sahibinin Adı, Soyadı ve T.C kimlik numarasının yazılması gerekmektedir.

Sayın müşterilerimiz Havale veya Eft ile yapılan ödemeler ertesi gün hesabınızdan düşmektedir.
Bize Ulaşın

Sakarya Caddesi Salihbey Sok. No:10 İlkadım / SAMSUN

+90 (362) 432 0207 (Pbx)

+90 (362) 435 3305

info@samsuncarsi.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

Haftaiçi : Açılış : 09:00 - Kapanış : 20:30
Cumartesi : Açılış : 09:00 - Kapanış : 20:30
Pazar : Açılış : 11:30 - Kapanış : 20:00