+90 (362) 432 0207

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçileri İçin Aydınlatma Metni

(Kariyer Formu)

 

     SAMSUN ÇARŞI BÜYÜK MAĞAZACILIK VE KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kale mahallesi Sakarya caddesi Salihbey sokak No:10 İlkadım/SAMSUN adresinde mukim  0742011359900001 mersis numaralı SAMSUN ÇARŞI BÜYÜK MAĞAZACILIK VE KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

            Şirketimizin internet sitesini kullanmaktasınız. İnternet sitesi kariyer formunu kullanarak tarafımıza gönderdiğiniz aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımıza başvuru amacınızla sınırlı olarak size geri dönüş yapabilmek amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

1-) Kimlik Verileri (Ad-Soyad)    (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

2-İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-Mail Adresi )      (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

3-)Web Sitesi İletişim, Dilek ve Şikayet, Kariyer Formları Verisi (Dilek ve Şikayet Formu Vasıtasıyla Gönderilen Bilgiler)    (İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ Web Sitesi Vasıtası İle Gönderilen İletilere Cevap  Verilebilmesi Amaçlarıyla)

 

 

 

 

 

 

 

            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

            

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz web sitesini kullanmanız sebebiyle yurt içinde web sitesi hizmetini sağlayan firmaya aktarılmaktadır.  Kişisel verileriniz yurt dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

 

 

            4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesini kullanımınız kapsamında Bilgi İşlem birimimiz tarafından toplanmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmaktadır.        

Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde  5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebebiyle işlenmektedir. 

 

            5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kale mahallesi Sakarya caddesi Salihbey sokak No:10 İlkadım/SAMSUN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu samsun.carsi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

SAMSUN ÇARŞI İŞ BAŞVURU FORMU
Kişisel Bilgiler
Resim
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Adresiniz
Doğum Tarihi/Yeri
Medeni Haliniz
(Varsa) Eşinizin Adı
Çocuk Sayısı
Cinsiyet
(Erkek Adaylar İçin) Askerlik Durumu
Başvuru Yapmak İstediğiniz Pozisyon
Satış Danışmanı
Kasa
Eğitim Bilimleri
İlköğretim
Ortaöğretim (Lise)
Önlisans
Lisans
Mevcut Eğitim Durumu
Mezun
Öğrenci
Terk
Son Çalıştığınız İşyeri Bilgilerini Yazınız
Firma
Pozisyon
Süre
Katıldığınız Seminerler, Eğitimler ve Aldığınız Sertifikalar
Referanslarınız
Adı Soyadı
Firma - Pozisyon
İletişim Bilgileri

İnsan Kaynakları

Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımız. 2000’li yıllarda da müşterilerimizi, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnun ederek, iş alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor. “En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitilmiş, dinamik, takım çalışması ruhuna sahip, yaratıcı güçlerini değerlendiren, insiyatif sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, Samsun Çarşı’ da çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli ve mutlu bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

İnsan Kaynakları Politikamız

Samsun Çarşı Mağazacılık’ da Kültürü’nü korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağı. Çalışanların en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlıklarımıza geçici gözüyle bakmıyor, ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri çekmeyi, gelişmelerine yardımcı olup teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz. Aramıza yeni katılan personeli, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, “İşe Uyum Eğitimi”ne alıyoruz. Gerek iş dışında, gerek işbaşında düzenlenen programlarla eğitimleri sürdürüyor, kişilerin gelişmelerini izliyoruz. İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz. Seçme – Yerleştirme ve çalışanlarımızın Kariyer Planlaması yapılırken çok titiz davranıyor; “sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, duyarlılık, iş ahlakı, kendisiyle ve çevresiyle barışık olma” yı temel ölçütler olarak kabul ediyoruz.

Bize Ulaşın

Sakarya Caddesi Salihbey Sok. No:10 İlkadım / SAMSUN

+90 (362) 432 0207 (Pbx)

+90 (362) 435 3305

info@samsuncarsi.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

Haftaiçi : Açılış : 09:00 - Kapanış : 20:30
Cumartesi : Açılış : 09:00 - Kapanış : 20:30
Pazar : Açılış : 11:30 - Kapanış : 20:00